PDA

View Full Version : Faking heart attacks when arrested


chirag2000
July 3rd, 2001, 06:46 AM
All those corrupt famous people always seem to get a heart attack when they get arrested. faking the attack to save themselves of harsh jail conditions.
or they really suffer an attack because of tension who knows?
bharat shah, kishan kumar of recent memory

But this one seems really false
Manoj prabhakar hospitalized for "brain stroke"[didnt think this bloke had any brain]
http://www.rediff.com/cricket/2001/jul/03manoj.htm

lok pair par kurhadi mar te hai aur yeh bhaisahab ne to kurhadi par pair mara.khud bhi paisa khaya aur phir dusre jo paisa kha chuke the [azar jadeja] unhe bhi latka diya.aur phir paaji ka naam kharab karte hai bhaissab aur khud fictious companies banakar logo ko thugte hai.